แจ้งการชำระเงิน


ธนาคารกสิกรไทย สาขายะลา เลขบัญชี 006-3-54868-5 นายมาฮมูด หะยีและ